Няма. Тлумач сноў давярае, атрыманае пасля світання